Tại sao Ứng dụng iPhone lại yêu cầu “Devices on Your Local Network”

Tại sao Ứng dụng iPhone lại yêu cầu “Devices on Your Local Network”

Các ứng dụng iPhone và iPad phải yêu cầu quyền “to find and connect to devices on your local network.”. Yêu cầu này là Bản cập nhật iOS 14 và iPadOS 14.

Tại sao các ứng dụng yêu cầu quét mạng cục bộ

Bất cứ khi nào ứng dụng iPhone hoặc iPad muốn quét mạng cục bộ của bạn để tìm thiết bị và kết nối với chúng, ứng dụng đó phải xin phép trước.

Bạn sẽ thấy hộp thoại cho biết một ứng dụng “would like to find and connect to devices on your local network” trong khi sử dụng nhiều ứng dụng. Bạn chỉ có hai tùy chọn: “Don’t Allow” hoặc “OK”.

Nếu bạn cấp quyền truy cập, một ứng dụng có thể quét các mạng bạn kết nối cho các thiết bị. Ví dụ: một ứng dụng cần kết nối với loa thông minh hoặc Chromecast sẽ cần quyền truy cập này để tìm các thiết bị như vậy trên mạng của bạn và kết nối với chúng. Nếu bạn không cho phép truy cập quét mạng cục bộ, nó sẽ không tìm thấy thiết bị cục bộ.

Trước khi Apple giới thiệu lời nhắc này, các ứng dụng iPhone hoặc iPad có thể thực hiện việc này trong nền mà không cần bạn cho phép. Quá trình quét không phải là mới — điều mới duy nhất ở đây là lời nhắc.

Bạn nên Cho phép hay Từ chối Yêu cầu?

Spotify yêu cầu quét mạng cục bộ trên iPhone

Nếu bạn định sử dụng một tính năng yêu cầu tìm và kết nối với một thiết bị trên mạng cục bộ của bạn trong ứng dụng đó, bạn nên cho phép yêu cầu. Dưới đây là một số ví dụ về các yêu cầu bạn nên cho phép:

  • Ứng dụng âm nhạc, nếu bạn định kết nối với loa thông minh.
  • Ứng dụng video, nếu bạn định phát trực tuyến tới Chromecast hoặc thiết bị khác.
  • Ứng dụng Smarthome tìm và kết nối với các thiết bị trên mạng của bạn.

Nếu bạn không định sử dụng một tính năng yêu cầu điều này — ví dụ: nếu bạn chỉ nghe nhạc bằng tai nghe trong Spotify và bạn không có kế hoạch kết nối với loa thông minh — bạn có thể từ chối yêu cầu này mà không cần vấn đề.

Ngay cả khi bạn thay đổi quyết định, bạn có thể nhanh chóng bật hoặc tắt quyền truy cập của ứng dụng vào mạng cục bộ của mình trong ứng dụng Cài đặt.

Nếu bạn không biết tại sao một ứng dụng lại muốn tính năng này — ví dụ: nếu một ứng dụng ngân hàng trực tuyến muốn quét các thiết bị cục bộ — thì chúng tôi khuyên bạn nên từ chối yêu cầu. Điều đó sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, đảm bảo các ứng dụng không thể thu thập nhiều dữ liệu về mạng của bạn và thiết bị bạn sở hữu.

Cách kiểm soát truy cập mạng cục bộ

Nếu sau này bạn đổi ý và muốn cấp cho ứng dụng quyền truy cập mạng cục bộ — hoặc thu hồi khả năng truy cập thiết bị trên mạng cục bộ của ứng dụng — bạn có thể thay đổi điều này sau.

Để làm như vậy, hãy đi tới Settings > Privacy > Local Network trên iPhone của bạn. Bất kỳ ứng dụng nào đã yêu cầu quyền truy cập mạng cục bộ của bạn sẽ xuất hiện ở đây. Các ứng dụng có nút chuyển màu xanh lục có quyền truy cập vào mạng cục bộ của bạn, trong khi các ứng dụng có nút chuyển màu xám thì không. Nhấn vào nút chuyển để cho phép hoặc từ chối quyền truy cập mạng cục bộ cho một ứng dụng.

Màn hình Cài đặt> Quyền riêng tư> Mạng cục bộ trên iPhone

Post Comment